ارتباط با ما

برای تماس با ما میتوانید از یکی از راههای زیر استفاده نمایدد

تلفن

۰۷۷۳۳۵۶۰۷۴۵

تلفن

۰۷۷۳۳۵۵۰۲۲۰

ایمیل

info@idimg.ir

آدرس

بوشهر ،میدان امام ، ابتدای خیابان فرودگاه ، روبروی نان روز ، ایران مهر

ارسال پیام

    محل ما روی نقشه