۲۰۲۰۰۷۲۷_۲۰۱۳۴۰

ابوالفضل محمدی

مدرس ریاضیات-گسسته

سوابق علمی :

  • کارشناسی رشته ی ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • کارشناسی ارشد رشته ی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو سازمان استعداد های درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق حرفه ای :

  • تدریس ریاضیات در مقاطع تحصیلی مختلف در شهر اهواز
  • مدرس مدارس ایران دخت و دانشگاهیان از ابتدای سال ۹۸
  • مدرس آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر از ابتدای سال ۹۸

دیگر اعضا