۱

امیر حسین کوچیان فرد

مدرس شیمی

سوابق علمی :

 • فوق لیسانس شیمی تجزیه
 • ۳۱ سال سابقه تدریس

سواق حرفه ای :

 • مدرس صدا و سیما از موسسه مخدومی
 • مدرس مدرسه کوشش در تهران
 • مدرس مدرسه ابو علی سینا در تهران
 • مدرس مدرسه ندای زینب در تهران
 • مدرس مدرسه علوم در تهران
 • مدرس مدرسه شهید بهشتی در تهران
 • مدرس مدرسه قدس در تهران
 • مدرس مدرسه دکتر حسابی در تهران
 • مدرس مدرسه امام محمد باقر (تیزهوشان) در اصفهان
 • مدرس مدارس ایران دخت و دانشگاهیان در بوشهر
 • مدرس روش های برتر حل مسائل شیمی به روش کوچیانف
 • معلم رسمی آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران
 • مدرس آموزشگاه ها و موسسات وابسته به قلم چی و علوم در تهران
 • مدرس آموزشگاه اندیشه و خرد تهران
 • مدرس آموزشگاه اندیشمندان تهران
 • مدرس آموزشگاه همگامان تهران
 • مدرس آموزشگاه ایران مهر و ایران دخت در بوشهر
 • مدرس آموزشگاه فرصت برتر اصفهان
 • مدرس آموزشگاه فکور اراک
 • مدرس آموزشگاه خانه تاکستان
 • مدرس آموزشگاه اندیشه برتر قزوین
 • مدرس آموزشگاه علم و صنعت اهواز
 • مدرس آموزشگاه گاج زاهدان

سوابق تالیف :

 • مولف کتاب های شبیه ساز کنکور از انتشارات همگامان
 • مولف کتاب های کار از انتشارات فکور و آلما

دیگر اعضا