۲۵۱a2070-6858-4769-af3a-b54d88eba6bc

مجید علی نوری

مدرس زیست شناسی

سوابق علمی :

 • کارشناسی علوم جانوری از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد اکولوژی و سیستماتیک گیاهی از دانشگاه تهران
 • ارائه مقاله و پوستر در سمینار زیست شناسی دانشگاه تهران سال های ۸۷ و ۹۱
 • ارائه مقاله و پوستر در سمیار زیست شناسی دانشگاه گیلان سال های ۸۵ و ۸۶
 • نماینده انجمن علمی زیست شناسی در نشست زیست شناسی دانشگاه تهران سال ۸۷
 • نماینده انجمن علمی دانشگاه و مسئول برگزاری نشست زیست شناسی دانشگاه گیلان سال ۸۶ و ۸۷
 • ارائه مقاله و پوستر در سمینار زیست شناسی دانشگاه کرمان سال ۹۰

سوابق تدریس :

 • مدرس کنکور و پایه در دبیرستان و آموزشگاه دخترانه ایران دخت ، مدت همکاری ۴ سال
 • مدرس کنکور و پایه در دبیرستان و آموزشگاه پسرانه ایران مهر ، مدت همکاری ۴ سال
 • مدرس آموزشگاه کنکور لطفی البرز ، مدت همکاری ۲ سال
 • مدرس آموزشگاه رزمندگان تهران ، مدت همکاری ۲ سال
 • مدرس دبیرستان مهرگان تهران ، مدت همکاری ۱ سال
 • مدرس کنکور و پایه دبیرستان دانا منطقه ۱ تهران ، مدت همکاری ۳ سال
 • مدرس کلاس های جمع بندی کنکور تهران ،البرز،بوشهر ، مدت همکاری ۵ سال
 • مدرس کنکور دبیرستان دیانت ، مدت همکاری ۵ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان های علامه حلی پسرانه ۱۱،۸،۴،۳،۱ تهران ، مدت همکاری ۷ سال
 • مسئول و مدرس المپیاد دبیرستان های فرزانگان دخترانه ۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱ تهران و البرز ، مدت همکاری ۸ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان نخبگان طباطبایی دخترانه و پسرانه تهران ، مدت همکاری ۱ سال
 • مسئول و مدرس المپیاد دبیرستان دخترانه روشنگران تهران ، مدت همکاری ۴ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان دخترانه کوشش تهران ، مدت همکاری ۲ سال
 • مسئول و مدرس المپیاد دبیرستان دخترانه ریحانه الرسول تهران ، مدت همکاری ۴ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان فرزانگان اسلامشهر تهران ، مدت همکاری ۳ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان دخترانه خرد تهران ، مدت همکاری ۳ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان پسرانه مفید تهران ، مدت همکاری ۲ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان پسرانه سلام تجریش تهران ، مدت همکاری ۱ سال
 • مدرس کنکور و المپیاد دبیرستان دخترانه شاهد تهران ، مدت همکاری ۲ سال
 • مدرس المپیاد دبیرستان های تیزهوشان استان مازندران (پسرانه و دخترانه) آمل و بابلسر ، مدت همکاری ۲ سال
 • مدرس پژوهشی و آزمایشگاه دبیرستان میرزا کوچک رشت ، مدت همکاری ۳ سال
 • مدرس پژوهشی دبیرستان پروفسور رضا رشت ، مدت همکاری ۳ سال
 • مدرس پایه زیست شناسی و مدرس پژوهشی دبیرستان علامه حلی پسرانه ۵،۴،۳،۲ تهران ، مدت همکاری ۵ سال
 • مدرس پایه زیست شناسی دبیرستان سلام یوسف آباد تهران ، مدت همکاری ۳ سال
 • مبتکر برگزاری دوره های جمع بندی موضوعی زیتس کنکور
 • مدرس آزمون های بین المللی SAT آمریکا و GCSE انگلستان
 • بازبین و طراح سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی سازمان سمپاد ۹۲-۹۵
 • مسئول درس و طراح سوالات زیست شناسی واحد آزمون انتشارات خیلی سبز ۹۵-۹۶
 • معاون انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه
 • ویراستار علمی مجله اویارسلام
 • همکاری با انجمن یوزپلنگ ایران در پروژه های آموزشی برای دانش آموزان و معلم های شهرستان مهریز استان یزد
 • همکاری با انجمن دامون در پروژه سبز کوه استان چهار محال و بختیاری
 • همکاری در طرح بررسی تنوع زیستی ابوموسی با دانشگاه تهران
 • بررسی پوشش گیاهی جزیره هرمز در دانشگاه تهران
 • همکاری در طرح ارکیده های ایران با دانشگاه تهران

سوابق ترجمه و تالیف :

 • تالیف جزوه کنکوری زیست شناسی دهم -خانه زیست شناسی ۹۵-۹۹
 • تالیف جزوه کنکوری زیست شناسی یازدهم – خانه زیست شناسی ۹۶-۹۹
 • تالیف جزوه کنکوری زیست شناسی دوازدهم – خانه زیست شناسی ۹۷-۹۹
 • تالیف کتاب کنکوری راه و رمز زیست شناسی دهم – نشر رمز ۹۷
 • تالیف کتاب آزمون های تستی و تشریحی دهم – نشر گچ ۹۷
 • تالیف کتاب آزمون های تستی و تشریحی یازدهم – نشر گچ ۹۷
 • تالیف کتاب گیاه شناسی – نشر خانه زیست شناسی ۹۶
 • تالیف کتاب زیست شناسی مجموع رد پا برای دانش آموزان سمپاد – نشر الگو ۸۹
 • ترجمه کتاب دایره المعارف مصور The Natural History of the World – نشر عابد (سایان ) ۹۴
 • تالیف جزوه کنکوری زیست شناسی نظام قدیم ۹۰-۹۶

دیگر اعضا