IMG_0834

نرجس سلیمانی زاده

مدرس ادبیات

سوابق علمی:

  • کارشناسی ارشد زیان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد بوشهر

سوابق کاری :

  • مدرس مجموعه مدارس و آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر یه مدت ۴ سال
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های استان بوشهر و شیراز به مدت ۲ سال
  • تدریس پایه های هشتم و نهم بصورت خصوصی به مدت ۱ سال

دیگر اعضا